Sahara

არმსტრონგის შეკიდული ჭერი 

armstrongis shekiduli cheri; არმსტრონგის შეკიდული ჭერი

ფილის ვიზუალი

ფილის კუთხე


# კუთხე ზომები აკუსტიკური მახ. სინათლის არეკლვა ფერი
2310M  SL2  1500 x 300 x 17 მმ 

αw: 0.60

Dnfw (dB): 39

NRC: 0.55

 84%  თეთრი
 2312M SL2  1800 x 300 x 17 მმ  

αw: 0.60

Dnfw (dB): 39

NRC: 0.55

 84% თეთრი
 2315M Board   1500 x 300 x 17 მმ

αw: 0.60

Dnfw (dB): 34

NRC: 0.55

84%  თეთრი
2316M   Board 1800 x 300 x 17 მმ 

αw: 0.60

Dnfw (dB): 34

NRC: 0.55

 84% თეთრი
2317M Board 2500 x 300 x 17 მმ

αw: 0.60

Dnfw (dB): 34

NRC: 0.55

84% თეთრი
2318M SL2  2500 x 300 x 17 მმ

αw: 0.60

Dnfw (dB): 39

NRC: 0.55

84% თეთრი
2516M Board 600 x 600 x 15 მმ

αw: 0.60

Dnfw (dB): 34

NRC: 0.55

84% თეთრი
2517M Board 1200 x 600 x 15 მმ

αw: 0.60

Dnfw (dB): 34

NRC: 0.55

84% თეთრი
2518M Tegular 600 x 600 x 15 მმ

αw: 0.60

Dnfw (dB): 34

NRC: 0.55

84% თეთრი
2519M MicroLook 600 x 600 x 15 მმ

αw: 0.60

Dnfw (dB): 34

NRC: 0.55

84% თეთრი
2522M Tegular 1200 x 600 x 15 მმ

αw: 0.60

Dnfw (dB): 34

NRC: 0.55

84% თეთრი
2524M MicroLook BE 600 x 600 x 15 მმ

αw: 0.60

Dnfw (dB): 34

NRC: 0.55

84% თეთრი
2730M MicroLook 1200 x 300 x 15 მმ

αw: 0.60

Dnfw (dB): 34

NRC: 0.55

84% თეთრი
2731M MicroLook 1200 x 600 x 15 მმ

αw: 0.60

Dnfw (dB): 34

NRC: 0.55

84% თეთრი
3322M Vector 600 x 600 x 19 მმ

αw: 0.65

Dnfw (dB): 35

NRC: 0.65

84% თეთრი
Download
ტექნიკური მახასიათებლები
არმსტრონგის შეკიდული ჭერი
Sahara.PDF
Adobe Acrobat Document 734.3 KB